LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Kopplingar

LK PressPex-kopplingar är typgodkända för samtliga LK Universalrör PE-X och PAL t.o.m. dim 75. LK PressPex-kopplingar får endast användas till LK PE-X...

Läs mer

LK PressPex-kopplingar är typgodkända för samtliga LK Universalrör PE-X och PAL t.o.m. dim 75. LK PressPex-kopplingar får endast användas till LK PE-X...

Läs mer

LK PressPex Eco Rak koppling

LK PressPex Eco Rak koppling

Presskoppling för sammanfogning av LK PAL samt LK PE-X Universalrör.

LK PressPex Rak koppling

LK PressPex Rak koppling

Presskoppling för sammanfogning av LK PAL samt LK PE-X Universalrör. Delar av detta sortiment i dim...

LK PressPex Rak koppling utv gg

LK PressPex Rak koppling utv gg

Presskoppling för sammanfogning av LK PAL samt LK PE-X Universalrör. Delar av detta sortiment i di...

LK PressPex Rak koppling inv gg

LK PressPex Rak koppling inv gg

Presskoppling för sammanfogning av LK PAL samt LK PE-X Universalrör. Delar av detta sortiment i di...

LK PressPex Eco Vinkel 90º

LK PressPex Eco Vinkel 90º

Presskoppling för sammanfogning av LK PAL samt LK PE-X Universalrör.

LK PressPex Vinkel 90º

LK PressPex Vinkel 90º

Presskoppling för sammanfogning av LK PAL samt LK PE-X Universalrör. Delar av detta sortiment i di...

LK PressPex Vinkel 90º utv gg

LK PressPex Vinkel 90º utv gg

Presskoppling för sammanfogning av LK PAL samt LK PE-X Universalrör. Delar av detta sortiment i di...

LK PressPex Vinkel 90º inv gg

LK PressPex Vinkel 90º inv gg

Presskoppling för sammanfogning av LK PAL samt LK PE-X Universalrör. Delar av detta sortiment i dim...

LK PressPex Eco Vinkel 45º

LK PressPex Eco Vinkel 45º

Presskoppling för sammanfogning av LK PAL samt LK PE-X Universalrör.

LK PressPex Vinkel 45º

LK PressPex Vinkel 45º

Presskoppling för sammanfogning av LK PAL samt LK PE-X Universalrör.

LK PressPex Eco T-koppling

LK PressPex Eco T-koppling

Presskoppling för sammanfogning av LK PAL samt LK PE-X Universalrör.

LK PressPex T-koppling

LK PressPex T-koppling

Presskoppling för sammanfogning av LK PAL samt LK PE-X Universalrör. Delar av detta sortiment i dim...

LK PressPex T-koppling utv gg avstick

LK PressPex T-koppling utv gg avstick

Presskoppling för sammanfogning av LK PAL samt LK PE-X Universalrör. Delar av detta sortiment i di...

LK PressPex T-koppling inv gg avstick

LK PressPex T-koppling inv gg avstick

Presskoppling för sammanfogning av LK PAL samt LK PE-X Universalrör. Delar av detta sortiment i di...

LK PressPex T-koppling inv gg lekande mutter avstick

LK PressPex T-koppling inv gg lekande mutter avstick

PressPex T-rör med lekande mutter för anslutning av LK PE-X samt LK PAL Universalrör mot utv. EuroCo...

LK PressPex Pressanslutningskoppling T-rör

LK PressPex Pressanslutningskoppling T-rör

LK PressPex T-koppling med lekande mutter för anslutning av LK PE-X samt LK PAL Universalrör mot utv...

Visar 16 / 45

LK PressPex-kopplingar är typgodkända för samtliga LK Universalrör PE-X och PAL t.o.m. dim 75. LK PressPex-kopplingar får endast användas till LK PE-X Universalrör och LK PAL Universalrör. LK PressPex är i första hand avsedd för värme-, vatten- och kylvattensystem och får inte användas i system för distribution av gas. Samtliga vattenberörda delar i LK PressPex är tillverkade av avzinkningshärdig mässing.

  • Beteckningen AX anger att kopplingen passar för både LK PE-X och PAL Universalrör, och har grå plastring. 
  • Beteckningen A anger att kopplingen är avsedd för LK PAL Universalrör, och har grå plastring.

LK PressPex levereras med förnicklat kopplingshus i dim 16-32. Dim 40-75 levereras med gult kopplingshus. Läckageindikering finns på presskopplingar dimension 16 – 75 mm.

Se även listade och godkända presskopplingar på www.sakervatten.se. För att kontrollera att presskoppling är pressad ska en täthetskontroll utföras innan den slutgiltiga tryckkontroll utförs med 1,43 x beräkningstrycket (14,3 bar för tappvatteninstallationer). Trycksätt rörledningen till ett kontrolltryck av 3 bar under minst 30 minuter. Samtliga fogar ska avsynas. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden. Läs avsnitt täthetsprovning i Monteringsanvisning för LK PressPex.

För fogning med PressPex se Monteringsanvisning för LK PressPex. För sortiment av pressmaskiner samt pressbackar hänvisas till separat sortiment: Pressverktyg.

OBS! För tidsbesparing i installationsarbetet förekommer det att pressmomenten sparas så att ett större antal pressningar kan utföras i följd. I dessa fall finns stor risk att rörändar delvis glider ur kopplingen eller att enstaka kopplingar inte blir pressade. En noggrann efterkontroll ska därför göras för att undvika läckage.

LK förordar heldragna Rör-i-Rör-system mellan synligt placerade kopplingspunkter alternativt att kopplingspunkterna placeras i utrymmen med läckageindikering. En skarvfri installation är alltid det säkraste alternativet.

Beteckning Avser koppling för rördim.
AX16 16 x 2,0
AX20 20 x 2,5 och 20 x 2,8
AX25 25 x 3,5
A32 32 x 3,0
A40 40 x 3,5
A50 50 x 4,0
A63 63 x 4,5
A75 75 x 7,5