LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Reklamation / Garantiärenden

Transportskador: Vid synliga skador måste anmälan göras omedelbart till chauffören, vid leverans av godset. Den som kvitterar och tar emot godset har ansvaret för att anmärka om något fattas, är skadat eller om leveransen är felaktig. Kontakta därefter inköpsstället.

Fel på produkter: När det gäller fel på produkter ber vi dig att kontakta inköpsstället, som i sin tur kan kontakta oss.

Frågor:  Vid frågor gällande reklamation/garanti kontakta vår eftermarknadsavdelning.

E-post: eftermarknad@lksystems.se
Tel: 040-698 50 85