LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

LK Maxitherm Kulvert

Sortiment, lösningar & möjligheter

Marknadens bredaste sortiment av flexibla kulvertsystem

Med över 75 års erfarenhet av isolerade kulvertrör är Maxitherm ett självklart val för flexibla kulvertsystem. Vi erbjuder ett kulvertsortiment med enastående isoleringsförmåga och det lägsta certifierade lambda-värdet för faströrsystem (PUR).

Lambda-värden* i världsklass

Maxitherms kulvertar har branschledande egenskaper med mycket låga Lambda-värden. Kulvertarnas goda isoleringsegenskaper förbättrar energieffektiviteten med en hållbar miljö och lägre driftskostnader som följd.

*Lambda-värdet används för att beskriva ett materials islorerande egenskaper. Värdet anges i W/mK. Ju lägre Lambda-värde desto bättre isolermaterial.

CALPEX PEX-rörskulvert

För värme eller tappvarmvatten.
Tryckklass PN 6, PN 10.
Upp till +95°C.

CASAFLEX

Stålrörskulvert för värme.
Enkel- och dubbelutförande.
Upp till +180°C.

EIGERFLEX

För kall-/dricks- och avloppsvatten
med självreglerande värmekabel.
Polyeten PE 100, SDR11.
Upp till +40°C.

COOLMANT

För fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten.
Polyeten PE 100, SDR11
eller SDR 17.
-20°C till +40°C.

COOLFLEX

För fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten.
Polyeten PE 100, SDR11.
-20°C till +40°C.

ALUPEX

För värme eller tappvarmvatten, enkel och
dubbelutförande. Tryckklass PN 10.
Tillverkas på beställning.

System och möjligheter

Vi erbjuder ett brett sortiment av kulvertsystem med dimensioner anpassade för enstaka småhus till komplexa bostadskvarter och industrier. 

Våra kulvertar har genomgående låga värmeförluster och är mycket flexibla och enkla att installera. Arbetsområdet sträcker sig från -30°C till +180°C med kulvertrör optimerade för bl.a;

• sekundärvärme
• tappvarmvatten
• fjärrvärme
• fjärrkyla
• dricksvatten
• avloppsvatten

Våra kulvertar tillverkas under kvalitets- och miljö-certifiering enligt ISO 9001/14001.

Våra duktiga VVS-ingenjörer bistår med teknisk rådgivning och dimensionering. Vid större projekt kan vi bidra med en enklare montörsutbildning på plats i samband med förläggningen.

Gå direkt till ...