LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Integritetspolicy

Inledning

Vi på LK värnar om din integritet och strävar alltid efter att upprätthålla en hög dataskyddsnivå. Denna integritetspolicy gäller alla bolag i LK-koncernen (Lagerstedt & Krantz AB och dess dotterbolag).

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar de personuppgifter du lämnar till oss via våra webbplatser och/eller de appar vi har utvecklat för mobiltelefoner och surfplattor. Vi redogör för vilka personuppgifter vi samlar in, vad vi använder dem till, hur länge vi lagrar dem och vem vi eventuellt kan komma att lämna ut dem till. Denna integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

Denna integritetspolicy har upprättats i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

 

Personuppgiftsansvarig

Lagerstedt & Krantz AB, organisationsnummer 556507-9844, Johannesfredsvägen 7, 168 69 Bromma, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter för LK:s webbplats och mobilappar. Därmed ansvarar vi för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas korrekt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du har några frågor angående hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. I sådana fall kommer vi eventuellt att begära in ytterligare personuppgifter från dig för att säkerställa att vi lämnar uppgifter till rätt person.

 

Dina rättigheter

En översikt över dina rättigheter enligt gällande lagstiftning anges  nedan.

 • Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar som rör dig.

 • Rätt till rättelse

Om de personuppgifter vi behandlar som rör dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella har du rätt att få rättelse av de personuppgifterna.

 • Rätt till radering

Du har rätt att begära att de personuppgifter som rör dig raderas. Om vi inte har rättslig grund att fortsätta behandla dina personuppgifter ska sådana personuppgifter raderas.

 • Rätt att göra invändningar

I vissa fall har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

 • Rätt att begränsa behandling

I vissa fall har du rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om behandling har begränsats får vi endast under vissa omständigheter behandla personuppgifterna, med undantag för lagring.

 • Rätt till dataportabilitet

Om dina personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke eller efter kontakt med dig har du rätt att erhålla de personuppgifter som rör dig i ett maskinläsbart format och begära att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Rätt att framföra klagomål till behörig tillsynsmyndighet

Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, angående vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakta oss via e-post eller brev om du vill utöva dina rättigheter.

E-post: privacy@lk.nu

Adress: Lagerstedt & Krantz AB, Box 66, 161 26 Bromma

 

Utlämning av dina personuppgifter

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje parter, förutom när det är nödvändigt för att fullgöra en lagstadgad skyldighet eller för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig, kunder och/eller partners. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer till LK, till exempel leverantörer av it-tjänster som utvecklar program och tjänster för våra webbplatser och mobilappar. Dessa företag har en skyldighet att efterleva gällande dataskyddslagstiftning, att lagra dina personuppgifter säkert och de får endast behandla dina personuppgifter för att utföra den tjänst de levererar till LK, dvs. de har inte rätt att använda dina personuppgifter för sina egna syften.

Observera att vi har skyldighet att lämna ut dina personuppgifter till offentliga myndigheter enligt gällande lagstiftning eller i händelse av misstänkt brottslig verksamhet.

Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje parter för marknadsföringsändamål.

 

De personuppgifter vi samlar in och ändamålet för vilket vi gör det

Förfrågningar via formulär på våra webbplatser

Ändamål

 • Att besvara din förfrågan.

Behandling av personuppgifter

 • Identifikation.
 • Kommunikation och svar på frågor ställda till vår kundtjänst via vårt formulär online.
 • Utskick av efterfrågat material (t.ex. dokumentation och anbud).

Personuppgifter

 • Kontaktinformation: e-postadress.
 • De meddelanden du väljer att skicka.

Rättslig grund

Legitima intressen. Samtycke. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden när du gör förfrågningar.

Lagringstid

Dina uppgifter kommer endast att behandlas så länge som behövs för att vi ska kunna svara på din förfrågan.  Alla uppgifter raderas omedelbart efter att förfrågan har hanterats och senast inom 6 månader.

Direktmarknadsföring via vårt nyhetsbrev

Ändamål

 • Att skicka information och erbjudanden om våra produkter och tjänster.
 • Att skicka inbjudningar till webbinarier

Behandling av personuppgifter

 • Identifikation.
 • Kommunikation.

Personuppgifter

 • Id-uppgifter: namn.
 • Id-uppgifter: efternamn.
 • Id-uppgifter: företag.
 • Kontaktinformation: e-postadress.

Rättslig grund

Samtycke.  Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi registrerar dina personuppgifter.

Lagringstid

Dina uppgifter kommer att behandlas tills vidare. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och avsluta prenumerationen via en länk som finns i varje nyhetsbrev. Så snart du avslutar prenumerationen raderar vi dina personuppgifter.

Bokningstjänster

Ändamål

 • Att hantera bokningar och leverera tjänster som att serva och registrera pressmaskiner.

Behandling av personuppgifter

 • Identifikation.
 • Godkänna bokningar.
 • Skicka returmeddelanden och bokningsbekräftelser.
 • Kommunikation angående bokningar.

Personuppgifter

 • Namn.
 • E-postadress.
 • Telefonnummer.
 • Adress.
 • De meddelanden du väljer att skicka.

Rättslig grund

Fullgörande av serviceavtal. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden när du bokar våra tjänster. 

Lagringstid

Dina uppgifter kommer att behandlas tills vidare. Vi kommer att radera dina personuppgifter i samband med att du avbokar tjänsten.

Användning av tjänsten LK:s webbserver (på my.lk.nu och mobilappen LK AtHome) och appen MyLK

Ändamål

 • Att skapa användarkonto och leverera tjänsten.

Behandling av personuppgifter

 • För att skicka information till dig, särskilt om tjänsten.
 • Utveckla en grund för att säkerställa att tjänsten, och den utrustning som kontrolleras av tjänsten, levererar grundläggande funktion för dig som användare.

Personuppgifter

 • Namn.
 • IP-adress.
 • E-postadress.
 • Lösenord (krypterat).
 • Tekniska uppgifter som hör samman med den utrustning som kontrolleras av appen (t.ex. id- och versionsnummer).
 • Information om hur du använder tjänsten.

Rättslig grund

Berättigat intresse. Behandling av dina personuppgifter krävs för att motsvara vårt och ditt berättigade intresse av att leverera grundläggande funktion och utvärdera och utveckla tjänsten.

Lagringstid

Dina uppgifter kommer att behandlas tills vidare. Vi kommer att radera dina personuppgifter i samband med att du avbokar tjänsten.

Användning av LK:s schablonberäkningstjänst

Ändamål

 • Att skapa användarkonton och tillhandahålla LK:s schablonberäkningstjänst.

Behandling av personuppgifter

 • För att skicka information till dig, särskilt om tjänsten.
 • Utveckla en grund för att säkerställa att tjänsten levererar grundläggande funktion för dig som användare.

Personuppgifter

 • Namn.
 • Telefonnummer.
 • E-postadress.
 • Lösenord (krypterat).
 • Uppgifter du lämnar till oss som hör samman med ditt skapade projekt.
 • Information om hur du använder tjänsten.

Rättslig grund

Berättigat intresse. Behandling av dina personuppgifter krävs för att motsvara vårt och ditt berättigade intresse av att leverera grundläggande funktion och utvärdera och utveckla LK:s schablonberäkningstjänst.

Lagringstid

Dina uppgifter kommer att lagras så länge du använder tjänsten. Om du inte har använt tjänsten på 24 månader kommer din inloggning inte längre att gälla och dina personuppgifter kommer att raderas tillsammans med alla sparade projektdata.

Användning av kundportalen

Ändamål

 • Att skapa användarkonton för och tillhandahålla kundportaltjänsten

Behandling av personuppgifter

 • Identifiera och skapa användarkonton.
 • För att skicka information till dig, särskilt om tjänsten.
 • Utveckla en grund för att säkerställa att tjänsten levererar grundläggande funktion för dig som användare.

Personuppgifter

 • Namn.
 • Företagets namn.
 • Telefonnummer.
 • E-postadress.
 • Adress.
 • Lösenord (krypterat).
 • Information om hur du använder tjänsten.

Rättslig grund

Berättigat intresse. Behandling av dina personuppgifter krävs för att motsvara vårt och ditt berättigade intresse av att leverera grundläggande funktion och utvärdera och utveckla kundportaltjänsten.

Lagringstid

Dina uppgifter kommer att lagras så länge du använder tjänsten. Om du inte har använt tjänsten på 48 månader kommer din inloggning inte längre att gälla och dina personuppgifter att raderas.

 

Om du inte lämnar dina personuppgifter

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kommer vi inte att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser gentemot dig.

 

Säkerhet för dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig säker när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför har vi vidtagit de säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring och förstörelse. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna integritetspolicy.

 

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy. Du kan alltid hitta den senaste versionen på www.lksystems.se/sv/integritetspolicy/.

Denna integritetspolicy uppdaterade senast den 2024-02-12.