LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Kopplingar för PEM

LK PressPex-kopplingar är typgodkända TG1652 och avsedda för PEM-rör i dimensioner 16, 20, 25 och 32 mm med rördimensioner enligt tabell nedan. Samtliga...

Läs mer

LK PressPex-kopplingar är typgodkända TG1652 och avsedda för PEM-rör i dimensioner 16, 20, 25 och 32 mm med rördimensioner enligt tabell nedan. Samtliga...

Läs mer

LK PressPex PEM Rak koppling

LK PressPex PEM Rak koppling

Presskoppling för sammanfogning av PEM-rör. I detta sortiment ingår både PressPex-kopplingar för Uni...

LK PressPex PEM Rak koppling utv gg

LK PressPex PEM Rak koppling utv gg

Presskoppling för sammanfogning av PEM-rör. I detta sortiment ingår både PressPex-kopplingar för Uni...

LK PressPex PEM Rak koppling inv gg

LK PressPex PEM Rak koppling inv gg

Presskoppling för sammanfogning av PEM-rör. I detta sortiment ingår PressPex-kopplingar för Universa...

LK PressPex PEM Vinkel 90º

LK PressPex PEM Vinkel 90º

Presskoppling för sammanfogning av PEM-rör. I detta sortiment ingår både PressPex-kopplingar för Uni...

LK PressPex PEM Vinkel 90º utv gg

LK PressPex PEM Vinkel 90º utv gg

Presskoppling för sammanfogning av PEM-rör. I detta sortiment ingår både PressPex-kopplingar för Uni...

LK PressPex PEM Vinkel 90º inv gg

LK PressPex PEM Vinkel 90º inv gg

Presskoppling för sammanfogning av PEM-rör. I detta sortiment ingår PressPex-kopplingar för Universa...

LK PressPex PEM T-koppling

LK PressPex PEM T-koppling

Presskoppling för sammanfogning av PEM-rör. I detta sortiment ingår PressPex-kopplingar för Universa...

LK PressPex PEM T-koppling inv gg avstick

LK PressPex PEM T-koppling inv gg avstick

Presskoppling för sammanfogning av PEM-rör. I detta sortiment ingår PressPex-kopplingar för Universa...

LK PressPex PEM T-koppling utv gg avstick

LK PressPex PEM T-koppling utv gg avstick

Presskoppling för sammanfogning av PEM-rör. I detta sortiment ingår PressPex-kopplingar för Universa...

LK PressPex PEM Rak Övergång Universalrör - CU

LK PressPex PEM Rak Övergång Universalrör - CU

Presskoppling för sammanfogning av PEM-rör. I detta sortiment ingår både PressPex-kopplingar för Uni...

LK PressPex PEM Rak koppling m. lekande mutter

LK PressPex PEM Rak koppling m. lekande mutter

Presskoppling för sammanfogning av PEM-rör. I detta sortiment ingår både PressPex-kopplingar för Uni...

LK PressPex PEM Ventilfäste

LK PressPex PEM Ventilfäste

Presskoppling för sammanfogning av PEM-rör. I detta sortiment ingår PressPex-kopplingar för Universa...

LK PressPex PEM Pressanslutningskoppling vinkel

LK PressPex PEM Pressanslutningskoppling vinkel

Presskoppling med lekande mutter för sammanfogning av PEM-rör mot utv. EuroCone på t ex LK Fördelare...

LK PressPex PEM Pressanslutningskoppling

LK PressPex PEM Pressanslutningskoppling

Presskoppling med lekande mutter för sammanfogning av PEM-rör mot utv. EuroCone på t ex LK Fördelare...

LK PressPex PEM Vinkelkoppling m. lekande mutter

LK PressPex PEM Vinkelkoppling m. lekande mutter

Presskoppling för sammanfogning av PEM-rör. I detta sortiment ingår både PressPex-kopplingar för Uni...

Visar 15 / 15

LK PressPex-kopplingar är typgodkända TG1652 och avsedda för PEM-rör i dimensioner 16, 20, 25 och 32 mm med rördimensioner enligt tabell nedan. Samtliga vattenberörda delar i LK PressPex är tillverkade av avzinkningshärdig mässing. Kopplingarna ska ej förläggas i mark.

LK PressPex levereras med förnicklat kopplingshus i dim 16 och 32 samt 20 och 25 levereras med gult kopplingshus.

Läckageindikering finns på presskopplingar dimension 16 – 32 mm.

För att kontrollera att presskoppling är pressad ska en täthetskontroll utföras innan den slutgiltiga tryckkontrollen utförs med 1,43 x beräkningstrycket (14,3 bar för tappvatteninstallationer). Trycksätt rörledningen till ett kontrolltryck av 3 bar under minst 30 minuter. Samtliga fogar ska avsynas. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden. Läs avsnitt täthetsprovning i Monteringsanvisning för LK PressPex.

För fogning med PressPex se Monteringsanvisning för LK PressPex. För sortiment av pressmaskiner samt pressbackar hänvisas till separat sortiment: Pressverktyg.

OBS! För tidsbesparing i installationsarbetet förekommer det att pressmomenten sparas så att ett större antal pressningar kan utföras i följd. I dessa fall finns stor risk att rörändar delvis glider ur kopplingen eller att enstaka kopplingar inte blir pressade. En noggrann efterkontroll ska därför göras för att undvika läckage.

LK förordar heldragna rörsystem mellan synligt placerade kopplingspunkter alternativt att kopplingspunkterna placeras i utrymmen med läckageindikering. En skarvfri installation är alltid det säkraste alternativet.


I detta sortiment ingår både PressPex-kopplingar för universal (grå plastring) och PV (röd plastring) som motsvarar PEM-rörets dimension.

Beteckning 

Avser koppling för rördim.  Färg plastring på koppling
16 16 x 2,0 Grå
20 20 x 2,0 Röd
25 25 x 2,3 Röd
32 32 x 3,0 Grå