LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Vi bygger för en hållbar framtid

Vi ligger steget före

Att skapa en hållbar framtid har aldrig varit viktigare! Som branschledande ligger vi steget före och arbetar lojalt och långsiktigt med våra högt ställda och uttalade miljö- och hållbarhetsmål. Att fortsätta erbjuda marknadens bästa och mest miljöriktiga produktlösningar kräver ett väl förankrat hållbarhetsarbete internt. Vårt engagemang och miljöfokus i kombination med vårt tydliga regelverk genomsyrar allt vi gör och skapar goda förutsättningar för ett hållbart byggande. Vår vision är att göra hållbart byggande enkelt och tryggt för våra kunder.

Vill du läsa ännu mer om vårt hållbarhetsarbete så hittar du årets hållbarhetsrapport här: LK Hållbarhetsrapport 2023

Hållbara produkter

Våra produkter har lång livslängd. Vi försöker även göra ​produkter som är energieffektiva och bidrar till att minska energiförbrukningen.

Miljö och hållbarhet

Det är viktigt att ta ansvar för hela produktlivscykeln och vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan.

Social hållbarhet

Vi arbetar för att skapa en bättre framtid genom att respektera mänskliga rättigheter och verka för en rättvis och respektfull arbetsmiljö.

EPD:er finns tillgängliga på vår webbplats

Du kan nu hitta våra EPD:er på vår webbplats. Vad bra, eller hur! EPD:erna finns tillgängliga direkt under respektive produkt eller under fliken tekniskdokumentation. Vi har EPD:er på de flesta av våra installationsprodukter. En EPD är enkelt beskrivet en miljövarudeklaration som beskriver produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Vi på LK tycker att det är viktigt att öka informationen och transparensen kring våra produkters miljöpåverkan. Detta bidrar till att höja branschstandarden och samtidigt göra det enkelt för våra kunder att fatta hållbara beslut. Kravet på klimatdeklarationer har ännu inte trätt i kraft, men LK fortsätter att ligga i framkant och skapa förutsättningar för en hållbar framtid. Det är vi stolta över!