LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

grönt blad med vattendroppe

Hållbarhet & Kvalitet

Vi tror på en hållbar framtid

Att ständigt sträva mot mer miljöriktiga produkter, lösningar och system kräver inte bara att vi har regelverk och uttalade miljömål, det kräver också engagemang, attitydförändringar och praktiska verktyg för det dagliga arbetet. Därför har vi under en längre tid gett utrymme och resurser åt att förankra miljöarbetet i hela organisationen.

Idag kan vi helhjärtat påstå att LK har hållbarhet i åtanke i alla lägen och att du som kund kan känna att du gör ett tryggt och långsiktigt val tillsammans med oss. Vår vision är att göra hållbart byggande enkelt och du är alltid välkommen att höra av dig till oss. Vi pratar gärna hållbar framtid med dig.

Flera EPD:er

Utökat med fler EPD:er


Vi har tagit ännu ett steg i hållbarhetsarbetet och utökat med fler EPD:er för produkter som PAL-rör, PushFit-kopplingar och skåp. De ligger nu upplagda på Environdecs hemsida samt RSK-databasen.

En EPD är en miljövarudeklaration som beskriver produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. En EPD innehåller produktblad, processbeskrivning, metodval för livscykelanalysen och resultat av miljöpåverkan. Den är granskad och verifierad av en oberoende tredje part och följer standarden för hållbarhet av Byggnadsverket, miljödeklarationer och produktspecifika regler.
blyfria koppling

Vi har ett blyfritt sortiment

Produktserien LK Universal Eco är tillverkad av avzinkningshärdig blyfri mässing och består av presskopplingar, fördelare och väggdosor som används vid VVS-installationer. Alla våra mässingsprodukter för dricksvattensystem uppfyller redan gällande lagkrav. Vi försöker ständigt minska miljöbelastningen från våra produkter och planerar att utöka det blyfria sortimentet efterhand.

Naturbild med logo för återvunnet material

Återvunnet material i produkterna

Vi eftersträvar alltid att använda återvunnet material i våra produkter. Alla produkter med återvunnet material markeras i produktsortimentet med symbolen Recycled Material.

 

golvvärme

LK HeatFloor 22 är Svanenmärkt

LK HeatFloor 22, spår- och vändskiva har erhållit den nordiska miljömärkningen Svanen. Detta innebär att skivan uppfyller Svanens högt ställda kriterier på gränsvärde för formaldehydemissioner till inomhusmiljön.

LK HeatFloor 22, Spårskiva
LK HeatFloor 22, Vändskiva
Certifikat

LK PEX rörfabrik återvinner spillvärme

Minskad miljöpåverkan med spillvärme

När vår fabrik i Ulricehamn byggdes, var det självklart att fokusera på minskad miljöpåverkan. Därför byggde vi en stor tank under fastigheten, där all spillvärme från produktionen återvinns och värmer upp hela fastigheten på 18.000 m2. Därifrån levererar vi även energi till kommunens fjärrvärmenät.

ISO miljö- och kvalitetcertifikat

För att säkra en kvalitativ och miljövänlig produktion har vi utvecklat ett integrerat ledningssystem enligt ISO-standarder, för att styra verksamheten avseende kvalitet och miljö. Vi har utvärderats och godkänts av LRQA i enlighet med ISO 14001:2015 och 9001:2015.

Kvalité- och Miljöcertifikat ISO 9001/14001
Miljö- och Kvalitetspolicy.pdf

insamlade batterier

Miljöriktig hantering

För att säkerställa en effektiv och miljöriktig hantering av våra produkter har vi valt att ansluta oss till El-Kretsen. El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade batterier samt elektriska och elektroniska produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt och korrekt sätt enligt gällande lagar.

Certifikat batterier
Certifikat produkter

insamling av förpackningar

Återvinning

Genom avfallsförordningen som regeringen beslutat om, har hushåll och företag en skyldighet att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning. Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, som är näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.

Anslutningsbevis

vattenringar på ytan

Code of Conduct

Vår Code of Conduct (uppförandekod) innehåller de minimikrav vi ställer på oss själva och våra leverantörer gällande grundläggande mänskliga rättigheter, rättvis och respektfull behandling av arbetskraft, affärsetik och påverkan på miljön. Vi kräver även att alla våra leverantörer säkerställer att deras underleverantörer och agenter i sin tur uppfyller kraven i uppförandekoden.

LK Gruppens uppförandekod.pdf
Supplier_Code of conduct.pdf

nya träd planteras

Transporterna från centrallagret är nu koldioxidneutrala

Vi klimatkompenserar för den koldioxid som bildas när gods fraktas ut från logistikcentret till våra kunder genom att plantera träd med Vi-skogen. På så sätt hjälper vi till att förbättra miljön och bekämpa fattigdom i östra Afrika. Läs mer om hållbarhet på LK.

gula cyklister

Vi är guldsponsor för Team Rynkeby - God Morgon

Team Rynkeby - God Morgon är en del i ett europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till Barnhjärnfonden och Barncancerfonden.

händer sträcks mot varandra

Vi sponsrar UNHCR

UNHCR hjälper människor som tvingats fly sina hem! Organisationen är på plats och hjälper i världens svåra konflikter. De skyddar människor på flykt och delar ut nödhjälp som mat och filtar. LK sponsrar UNHCR.

Barn tar vatten från vattenpump

Vi sponsrar UNICEF

UNICEF arbetar för alla barns rättig­heter världen över och kämpar för att alla barn ska få den barndom som de har rätt till. LK sponsrar i år UNICEF.