LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Antilegionella

LK Antilegionellafördelare är tillverkad i avzinkningsbeständig mässing enligt CW 602N EN 12165 med en Pb-halt mindre än 2%. Fördelarna levereras i moduler...

Läs mer

LK Antilegionellafördelare är tillverkad i avzinkningsbeständig mässing enligt CW 602N EN 12165 med en Pb-halt mindre än 2%. Fördelarna levereras i moduler...

Läs mer

LK Antilegionellafördelare är tillverkad i avzinkningsbeständig mässing enligt CW 602N EN 12165 med en Pb-halt mindre än 2%. Fördelarna levereras i moduler om två till fyra tappvattenkretsar inklusive färdigmonterade kulventiler som i sin tur kan sammanfogas till större antal kretsar genom påbyggnad av 1-kretsmoduler.
 
Fördelarens konstruktion möjliggör en kontrollerad cirkulation av såväl tappvarmvatten såsom tappkallvatten från byggnadens tappvarmvattenproduktion och kallvattenväxlare via LK Antilegionellafördelare ända fram till samtliga tappställen. Montera ett T-rör så nära blandare/tappkran som möjligt för att skapa en återcirkulation av kallvatten och varmvatten tillbaka till fördelaren. I den nedre fördelarstammen (tillopp) finns en avstängningsventil som manövreras med en insexnyckel. Ventilen är avsedd som avstängningsventil, t.ex. när blandarbyte utföres. I den övre fördelarstammen (retur) finns injusteringsventiler med flödesindikering att manövreras med en fast nyckel.LK Antilegionellafördelare kan monteras både i höger- och vänsterutförande. Ventilerna på tillopp- samt returstam är metalliskt tätade. I stiftet av flödesindikeringen finns ett kapillarrör som garanterar cirkulationen genom hela synglaset för att förhindra stillastående vatten.Eventuella kretsar som inte är kopplade till systemet samt fördelarnas ändsidor skall förses med speciellt konstruerade mässingsproppar/huvar för att förhindra risken för stillastående vatten. LK Antilegionellafördelare kan även kompletteras med konsoler, vattentäta fördelarskåp samt eventuell isolering.