LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Prefab ‑ Sortiment

Från din idé till färdig produkt/funktion/lösning​

Avloppsgrodor

LK Prefab tillverkar olika typer av lösningar för avloppsrör. Alla grodor anpassas till behoven i nära samarbete med kunderna. Unika produktionsritningar tas fram för varje groda för att säkerställa kvalitet och spårbarhet. Förarbetet ger grodor med korrekta mått och underlättar därmed montaget.

Avloppsstammar

Prefabricerade lodräta avloppsstammarsom används vid projekt med flera våningsplan. 

Undertaksgrodor

Undertaksgrodor monteras hängande i taket och används för att ta hand om spillvattnet från våningen ovanför.

Valvgrodor

Valvgrodorna används oftast vid nyproduktion. Valvgrodan anpassas till aktuellt projekt och läggs ut på plattbärlaget.
Här finns anslutningsmöjligheter från både kök och badrum.

Gör rätt från början

Vi är med redan på planerings- och konstruktionsstadiet och kan erbjuda VVS-lösningar som är rätt från början. Våra erfarna konstruktörers material- och komponentval garanterar dig totallösningar som fungerar i verkligheten.

Mer om LK Prefab