LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

LK Maxitherm Kulvert ‑ Sortiment

LK EIGERFLEX

Kulvert med kall-& avloppsvattenrör

Kulvert för frostiga förhållande med värmekabel

Anpassningsbar till all tänkbar terräng och kan användas där det är omöjligt att lägga normala kallvattenrör på frostfritt djup. Levereras med värmekabel.

  • PE-rör med självreglerande värmekabel
  • Kallvatten och tryckavlopp
  • Dimension 25 – 125 mm
  • Temperaturer -20ºC till +40ºC (Vissa dimensioner ner till -40°C)
  • Rulle upp till 520 m
  • Termostat för reglering (tillbehör)

Konstruktion

EIGERFLEX är ett förisolerat, flexibelt rörsystem speciellt utformat för kallvatten och avloppsvatten.

Kulverten är utrustad med en självreglerande värmekabel som möjliggör installation där frysrisk förekommer, både ovan och i mark. EIGERFLEX-kallvattenrörskulvert har ett mediarör tillverkat av högdensitetspolyeten (PE 100) enligt standard DIN EN 12201. Polyetenrör är standard för dricksvatten- och avloppsvattensystem.

Den självreglerande värmekabeln (FPC) har direktkontakt med mediaröret genom värmekabelkanalen. Värmekabeln har en värmekapacitet på 18 W/m. 

Förläggning

EIGERFLEX är utrustad med en självreglerande värmekabel som möjliggör installation där frysrisk förekommer, både ovan och i mark. 

Rören kan skarvas med skruvkoppling, elsvetskoppling eller spegelsvetsning. Isoleringen består av ett CFC-fritt, flexibelt polyuretanskum med mycket bra isoleringsvärden. Flexibiliteten hos EIGERFLEX-kallvattenrörskulvert gör att den enkelt kan anpassas efter alla rördragningsförhållanden utan problem. Det är möjligt att passera över eller under befintliga ledningar och hinder kan enkelt kringgås.

Med den flexibla EIGERFLEX-kallvattenrörskulverten kan du välja den enklaste vägen utan att behöva tänka på de begränsningar som uppstår till följd av den klassiska metoden för rörkonstruktion.

Leverans

Den flexibla EIGERFLEX-kallvattenrörskulverten levereras i önskad längd på rulle. Tack vare de generösa leveranslängderna, möjliggörs läggning utan skarv i mark. Detta innebär att rörgraven kan vara betydligt smalare, vilket i sin tur leder till stora besparingar för arbete under jord då installationen går både snabbare och smidigare.

Teknisk information

Användningsområde
Självreglerande värmekabel för kall- och avloppsvatten. Tryckklass PN 16. Temperaturintervall -30 till +20°C.

Mediarör
Polyeten, klass PE100, SDR 11, enligt DIN SS-EN 1 2201 / DIN 8074 / DIN 8075.

Isolering
CFC-fritt, 100% CO2-blåst polyuretanskum (PUR).

Flexibilitet
EIGERFLEX-kallvattenrörskulvert är enkel att anpassa efter alla rördragningsförhållanden. Det är möjligt att passera över eller under befintliga ledningar och hinder kan enkelt kringgås.

Mantel
Skarvlöst extruderad, bestående av lågdensitetspolyeten (LLD-PE). Den skyddar mot mekanisk påverkan och hindrar fukt från att tränga in.

Leveranslängder
EIGERFLEX-kallvattenrörskulverten levereras i önskad längd på rulle, max 520 m.

Gå direkt till ...