LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

LK Maxitherm Kulvert ‑ Sortiment

CALPEX PEX-rörskulvert

Kulvert för transport av värme- och tappvarmvatten

Särskilt utformad för användning vid låga temperaturer

Användningsområde

LK Maxitherm PEX-rörskulvert är ett flexibelt rörsystem som levereras i två versioner; värme och tappvarmvatten. Kulverten är idealisk för användning i små och medelstora anläggningar och lokala nätverk för uppvärmning, inom industri och lantbruk, poolinstallationer, tappvarmvatten- och kylsystem.

Värme

 • Enkel- alt. dubbelrörsutförande
 • 4-vägskulvert VS+VV/VVC
 • Dimension 25 till 160 mm
 • Fungerar även till kyla
 • Glykolblandning upp till 50%
 • Temperaturer upp till +95ºC
 • PN6
 • Rullar upp till 1000 m

Tappvarmvatten

 • Enkel och dubbelrörsutförande
 • 4-vägskulvert VS+VV/VVC
 • Dimension 20 till 90 mm
 • Kan användas till kallvatten
  (ej VS-rören på 4-vägskulverten)
 • Temperaturer upp till +95ºC
 • PN10
 • Rullar upp till 1000m

Konstruktion

LK Maxitherm PEX-rörskulvert har ett mediarör av tvärbunden polyeten, PEXa. Detta material har valts därför att det besitter utmärkta termiska och mekaniska egenskaper. Det är ett korrosionsbeständigt och kemiskt resistent material. Produkten är fri från skadliga ämnen, vilket gör den extremt skonsam för miljön.

PEXa röret i värmeserien är utrustad med en syrediffusionspärr (EVOH). Isoleringen är CFC-fritt flexibelt polyuretanskum med mycket bra isoleringsvärden.

Förläggning

Böjligheten på LK Maxitherm PEX-rörskulvert gör det mesta möjligt. Det går enkelt att passera över eller under befintliga ledningar och hinder kan lätt kringgås.

Med LK Maxitherm PEX-rörskulvert kan man välja den kortaste vägen utan att tänka på de begränsningar som krävs enligt den klassiska metoden för rörkonstruktion.

Långa leveranlängder möjliggör läggning utan skarv i mark. Detta innebär att rörgraven kan vara betydligt smalare vilket i sin tur ger stora besparingar för arbete under jord. Detta gäller särskilt dubbelrör.

Med beaktande av den mycket korta tid som krävs för installation är LK Maxitherm PEX-rörskulvert inte bara en teknisk idealisk lösning, utan också nyckeln till att spara tid och kostnader vid upprättande av fjärrvärmenät. Det krävs mindre samordning på plats och rören läggs snabbt och enkelt.

De fysikaliska egenskaper PEXa röret har i kombination med isoleringen innebär att termisk expansion kan ignoreras när du använder denna produkt.

Att installera anslutande delar är mycket enkelt. Övergångarna monteras snabbt och säkert med konventionella skruvkopplingar, press- eller svetskopplingar. Det breda utbudet av tillbehör gör att lösningar kan väljas för varje tillfälle.

Leverans

Den flexibla PEX-rörskulverten levereras i önskad längd på rulle, upp till 1000m.
Långa leveranslängder möjliggör läggning utan skarv i mark. 

Teknisk information

Användningsområde
För värme eller tappvarmvatten. Tryckklass PN 6, PN 10. Kontinuerlig drifttemperatur +80°C, max tillfällig drifttemperatur +95°C.

Mediarör
Okänsligt mot aggressivt vatten, låga tryckförluster, mycket god motståndskraft mot kemikalier. Tvärbunden polyeten (PEXa) med syrediffusionspärr (EVOH).

Mantel
Manteln är skarvlöst extruderad och består av linjär lågdensitetspolyeten (LLD-PE). Den skyddar mot mekanisk påverkan och hindrar fukt från att tränga in.

Isolering
Värme; CFC-fritt, cyclopentanblåst polyuretanskum (PUR) med λ-värde 0.0199 W/mK, (dim 160mm har λ-värde 0.0260 W/mK)
Sanitär; CFC-fritt, 100% CO2-blåst polyuretanskum (PUR) med  λ- värde 0.0234 W/mK.

Leveranslängder
Den flexibla PEX-rörskulverten levereras i önskad längd på rulle, upp till 1000m. Långa leverans-längder möjliggör läggning utan skarv i mark. 

Gå direkt till ...