LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

FAQ

Nedan finner du svaren på de vanligaste frågorna gällande golvvärme och vattenfelsbrytare LK CubicSecure. Finner du inte svar på just din fråga är du varmt välkommen att kontakta något av våra regionkontor.

Behöver min mobil vara kopplad till samma nätverk som CubicSecure ska kopplas?

Nej, det behöver den inte vara men din mobil måste ha 2,4 GHz wifi aktiverat för att appen ska kunna ansluta till CubicSecure under installationen.

CubicSecure har tappat wifi

Tryck en gång på Connect-knappen, enheten bör återansluta. Om Connect börjar blinka vitt så har enheten tappat inloggningsuppgifterna.  Använd funktionen Uppdatera wifi i MyLK-appen för att lägga in dina wifiuppgifer igen. Du använder även denna funktion om du vill byta wifi som enheten är kopplad mot.

CubicSecure piper ett långt pip

Larmsignalen indikerar ett pågående läckage. Tryck en gång på WATER ON/OFF för att kvittera larmet.

Utför en kontroll av rören och åtgärda läckan När läckan åtgärdats, tryck en gång till på WATER ON/OFF. CubicSecure slår på vattnet igen.

Finns det stöd för Home Assistant, Google Home, Apple Homekit och Homey?

CubicSecure har i dagsläget inte stöd för andra lösningar än MyLK för att använda produkten uppkopplad. Framöver kommer stöd för ytterligare lösningar, planeringen just nu är stöd för Google Home, Apple Homekit och Homey.

Fungerar trägolv på golvvärme?

Ja, det fungerar alldeles utmärkt, dock är det vissa saker man bör beakta. Lägg aldrig ett för tjockt trägolv på golvvärmen (kontakta LK vid golvtjocklek över 25 mm). Trä ger en relativt bra isolering vilket gör att ett tjockt trägolv kräver högre vattentemperatur än ett tunnare trägolv.

"Golvbranschen" har i samarbete med bl.a. LK, givit ut en skrift om trägolv på golvvärme. Läs mer på Golvbranshens hemsida.

Golvvärme i oisolerade källargolv?

Golvvärme löser inga fuktproblem! Se därför till att källargolvet är torrt och fuktfritt innan renoveringen påbörjas. Om bygghöjden tillåter är det alltid bäst att isolera golvet för att undvika värmeförluster nedåt. Använd bara ”öppna” material som andas så att eventuell fukt inte stängs in i konstruktionen. Vid osäkerhet bör alltid en sakkunnig person kontaktas.

Går det att ”köra” golvvärmesystemet utan rumstermostater?

LK Golvvärmesystem går att köra utan rumstermostater, men för att optimera komfort och energiförbrukning så rekommenderar vi att man använder LKs rumsreglerutrustning.

Går det att koppla CubicSecure till hemlarm?

Nej

Går det att koppla en CubicSecure mot två olika inloggningskonton?

Inte just nu, kommer under 2023

Går det att lägga klinker på träbjälklag?

Ja, det går alldeles utmärkt!

I monteringsanvisningarna för våra olika förläggningssätt finner du utförlig information om vad som gäller vid val av olika typer av övergolv.

Visar 10 / 39