LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Dalarnas villa bland träd

Framtidshuset Dalarnas Villa

LK är en av leverantörerna till framtidshuset som ska
höja kompetensen i byggbranschen. 

Dalarnas Villa i naturen

Dalarnas Försäkringsbolag driver ett utbildningsprojekt där en villa byggs för att demonstrera skadeförebyggande och hållbara lösningar. Svanenmärkning och hållbarhetstänk märks bland annat genom medvetna materialval, solpaneler samt smart styrning av uppvärmnings- och ventilationssystem. Dessutom finns praktiska hjälpmedel som synliggör vatten- och värmeförbrukning för de boende.

Utbildningsprojektet kallas Dalarnas Villa och genomförs i samarbete med Högskolan Dalarna, gymnasiala yrkesutbildningar, materialleverantörer, hustillverkare och entreprenörer. Fokus ligger på ökad hållbarhet samt förebyggande åtgärder mot brand, inbrott och vattenskador. 

Vårt mål är att höja kompetensen i byggbranschen genom att överbrygga klyftan mellan teori och praktik. Varje skada eller produkt som måste bytas ut under husets livslängd slukar såväl materiella som ekonomiska resurser. Genom att bygga smartare kan vi minska antalet skador, vilket är bra för både plånboken och för miljön. Vi ser detta som en investering i framtiden.

Johan Pettersson, skadeförebyggare på Dalarnas Försäkringbolag

Johan Pettersson, Dalarnas Försäkringbolag
skåpsinstallation

Golvvärme och tappvatten från LK

LK har levererat system för golvvärme och tappvatten i huset. Dessutom har man, efter samråd med Dalarnas Försäkringsbolag, konstruerat sidomatade installationsskåp utan rörgenomföringar i botten. Denna innovativa lösning minimerar risken för läckage och slitsen där rören kommer upp ur plattan underlättar framtida underhåll.

Vi har ett stort förtroende för LK och har regelbunden kontakt med deras medarbetare i Dalarna gällande olika VVS-tekniska lösningar. Det är ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Ulf Frelin Pennonen, skadeförebyggare med VVS-inriktning på Dalarnas Försäkringsbolag

Ulf Frelin Pennonen, Dalarnas Försäkringsbolag

Vattenfelsbrytare minskar skaderisken

Vattenskador i bostaden utgjorde den värdemässigt största skadan för hushållen år 2017 med ett totalt skadebelopp på 2,3 miljarder kronor, enligt statistik från Svensk Försäkring. I Dalarnas Villa övervakas tappvattensystemet med hjälp av vattenfelsbrytare från LK. Dalarnas Försäkringsbolag uppmuntrar sina kunder att installera vattenfelsbrytare eftersom detta förhindrar uppkomsten och begränsar omfattningen av vattenskador. Johan Pettersson berättar att de ger försäkringsbolagets kunder ett säkerhetsbidrag vid installation av vattenfelsbrytare och de slipper självrisken vid händelse av skada.

Dalarnas Villa beräknas vara inflyttningsklar i början av 2019. Under de första fem åren kommer en anställd doktorand att forska på huset. En familj med två vuxna och två barn kommer att bo i huset under forskningstiden. Forskningen berör bland annat skadeförebyggande åtgärder, energiförbrukning, inomhusmiljö och livscykelkostnader.

  • Golvvärme,
  • Tappvatten,
  • Teknisk Armatur