LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

LK Maxitherm Kulvert ‑ Sortiment

LK ALUPEX

Kulvert för värme eller tappvarmvatten

Förisolerat flexibelt rörsystem för värme eller tappvarmvatten

Rörsystemet är okänsligt mot aggressivt vatten; låga tryckförluster. Alupex har  mycket god motståndskraft mot kemikalier.

Konstruktion

Ett förisolerat flexibelt rörsystem bestående av tvärbundenpolyeten (PEXc) och aluminium. Mediaröret är uppbyggt av tre lager, inner- och ytterlager av PEX och mellanlagret av aluminium.

Förläggning

Tack vare kulvertens konstruktion är de lätta att böja vilket medför att stenar, träd och buskar inte måste tas bort. Detta medför i sin tur att bland annat återställningsarbetet minskar.

Leverans

Det flexibla ALUPEX-röret levereras i önskad längd på rulle, upp till 780 meter. Långa leveranslängder möjliggör läggning utan skarv i mark. ALUPEX finns i enkel- och dubbelutförande i dimensioner mellan 16-32 mm.

Teknisk information

Användningsområde
För värme eller tappvarmvatten, enkel- och dubbelutförande. Tryckklass PN 10. Temperatur upp till +95°C.

Mediarör
Grundmaterial: Högdensitetspolyeten (PE-HD), tvärbunden polyeten (PEXc) samt syrediffusionspärr av aluminium. Okänsligt mot aggressivt vatten; låga tryckförluster; mycket god motståndskraft mot kemikalier.

Isolering
Isoleringen består av CFC-fritt, cyclopentanblåst PUR-skum med utomordentliga värmeegenskaper.

Mantel
Manteln är skarvlöst extruderad och består av linjär lågdensitetspolyeten (LLD-PE). Den skyddar mot mekanisk påverkan och hindrar fukt från att tränga in.

Leveranslängder
Alupex levereras i önskad längd på rulle, upp till 780 meter.

Gå direkt till ...