LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

21 mars, 2023

Vi utvidgar vårt skåpsortiment med nya prefabricerade vattenmätarskåp

Vi presenterar nya LK Vattenmätarskåp UNI XL samt UNI 8/6 CS i höger respektive vänster utförande.

Vattenmätarskåp  UNI

LK Vattenmätarskåp UNI XL 

Läckagesäkert prefabricerat fördelarskåp med förmonterad vattenmätarkonsol. 

  • Plats för 12 stick på KV och VV
  • Plats för vattenfelsbrytare CubicSecure
  • Vattenmätarkonsollen är vändbar för matning på höger resp vänster sida


LK Vattenmätarskåp UNI 8/6 CS

Läckagesäkert prefabricerat fördelarskåp för 8 st kallvattenanslutningar, 6 st varmvattenanslutningar, monterad LK CubicSecure samt med en förmonterad vattenmätarkonsol. 

  • Komplett VM-skåp med CubicSecure monterad
  • Höger- och vänsterutförande

OBS! LK Vattenmätarskåp UNI 8/6 CS Höger 1882679 ersätter 1882420
OBS! LK Vattenmätarskåp UNI 8/6 CS Vänster 1882680 ersätter 1882421

LK Vattenmätarskåp UNI XL

LK Vattenmätarskåp UNI XL ett läckagesäkert prefabricerat fördelarskåp med förmonterad vattenmätarkonsol. Anslutning mot vattenmätare G25 inv. 220/190 mm med medföljande mässingsadapter. Matning med inkommande kallvattenservis sker underifrån, anslutning utv. G25 på vinkelkulventil. Levereras inklusive kulventiler, passbit för kommunens tappvattenmätare samt kontrollerbar backventil. Levereras komplett med 2 st ø32-50 mm och 25 st ø20-25 mm skåpsgenomföringar. Samtliga kopplingar samt kulventiler är av avzinkningshärdig mässing. Skåpet har vattentät botten med 50 mm hög framkant och är godkänt enligt NT VVS 129. Skyddspåse att trä över skåpet under byggtiden ingår. Skåpet monteras på min höjd 350 mm från undersida skåpsbotten till färdigt golv. OBS! LK Ram med lucka beställs separat, RSK 243 46 79, passar till LK Vattenmätarskåp UNI XL Skåpet kan kompletteras med LK Konsol UNI 188 22 04, 188 22 05 samt LK Fördelare UNI.

LK Vattenmätarskåp UNI 8/6 CS

LK Vattenmätarskåp UNI 8/6 CS är ett läckagesäkert prefabricerat fördelarskåp för 8 st kallvattenanslutningar, 6 st varmvattenanslutningar, monterad LK CubicSecure samt med en förmonterad vattenmätarkonsol. Anslutning mot vattenmätare G25 inv. 220/190 mm med medföljande mässingsadapter. Matning med inkommande kallvattenservis sker underifrån, anslutning utv. G25 på vinkelkulventil. Skåpet finns i två utförande för anslutning av kallvatten servisen på höger- respektive vänstersida. Skåpet kan inte byggas om då det endast har ett hål för servisledning. Skåpet inkluderar kulventiler, passbit för kommunens tappvattenmätare samt en kontrollerbar backventil. Det levereras komplett med erforderliga skåpsgenomföringar för både matnings- och kopplingsledningar (tomrörsdimensioner: 2 st ø32-50, 14 st ø25, 1 st ø12-34 mm). Det ingår även 14 st LK Pressanslutningskoppling AX16xG15 för kopplingsledningar, samt uttag för AX20 för matning till och från VVB. Samtliga fördelare, kopplingar samt kulventiler är av avzinkningshärdig mässing. Skåpet har vattentät botten med 50 mm hög framkant och är godkänt enligt NT VVS 129. Skyddspåse att trä över skåpet under byggtiden ingår. Skåpet monteras på min. höjd 300 mm från undersida skåpsbotten till färdigt golv. OBS! LK Ram med lucka, RSK 243 46 80, passar till LK Vattenmätarskåp UNI 8/6 CS och beställs separat.