LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

LKS1882657

LK Väggdosa UNI Push AX16 V3

För rörutgång ur vägg med min. 45 mm utrymme i vägg. Dosan har förstärkts och uppdaterats för att bättre kunna monteras på kortling bakåt och på sida. Väggdosans hals har en diameter på 53 mm. Skruvar för att ...

LKS1882657

LK Väggdosa UNI Push AX16 V3

Artiklar

Artikel För rördim. För tomrörsdim. Kopplingstyp Förpackning Artikellista
188 26 57 AX16 25 mm AX16 x G15 PushFit

188 26 57

För rördim. AX16
För tomrörsdim. 25 mm
Kopplingstyp AX16 x G15 PushFit
Förpackning
Artikellista

Detaljerad information

Beskrivning

För rörutgång ur vägg med min. 45 mm utrymme i vägg. Dosan har förstärkts och uppdaterats för att bättre kunna monteras på kortling bakåt och på sida.

Väggdosans hals har en diameter på 53 mm. Skruvar för att montera produkten medföljer.

Minsta c/c avstånd mellan rörutgångar är 80 mm. Avstånd mellan dosorna i vägg med tätskikt för tappvatten- eller värmerör ska vara minst 60 mm.

Använd LK Anslutningskopplingar RSK 188 18 45, 188 18 47, 188 18 48, 188 18 49, 188 18 50, 188 18 51, 188 18 52, 188 18 53, 188 18 54 eller 188 18 55 för anslutning mot blandare och tappkranar.

Godkänd med 16 mm LK PE-X Universalrör enligt NT VVS 129.
Beakta att anslutning med LK PAL Universalrör ej uppfyller krav i NT VVS 129 om inspektions- och utbytbarhet. För mer information se monteringsanvisningen.

Koppling med förmonterad stödhylsa för LK PE-X och PAL Universalrör.

Relaterade produkter

Tillbehör

Reservdelar