LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

LKS0908

LK 514 MultiSafe

LK 514 MultiSafe är en höglyftande och mjuktätande säkerhetsventil för tappvatteninstallationer samt för värme-, återvinnings- och kylsystem med enbart termisk expansion. Ventilen får ej användas för ånga. Utlo...

LKS0908

LK 514 MultiSafe

Artiklar

Artikel Dim. Öppningstryck Avblåsningskapacitet Förpackning Artikellista
500 53 18 G15/15 mm 0,15Mpa 50 l/min*
500 53 55 G15/15 mm 0,25 MPa 50 l/min*
500 53 51 G15/15 mm 0,3 MPa 81 l/min*
500 53 52 G15/15 mm 0,6 MPa 118 l/min*
500 53 53 G15/15 mm 0,9 MPa 122 l/min*
500 53 54 G15/15 mm 1,0 MPa 148 l/min*

500 53 18

Dim. G15/15 mm
Öppningstryck 0,15Mpa
Avblåsningskapacitet 50 l/min*
Förpackning
Artikellista

500 53 55

Dim. G15/15 mm
Öppningstryck 0,25 MPa
Avblåsningskapacitet 50 l/min*
Förpackning
Artikellista

500 53 51

Dim. G15/15 mm
Öppningstryck 0,3 MPa
Avblåsningskapacitet 81 l/min*
Förpackning
Artikellista

500 53 52

Dim. G15/15 mm
Öppningstryck 0,6 MPa
Avblåsningskapacitet 118 l/min*
Förpackning
Artikellista

500 53 53

Dim. G15/15 mm
Öppningstryck 0,9 MPa
Avblåsningskapacitet 122 l/min*
Förpackning
Artikellista

500 53 54

Dim. G15/15 mm
Öppningstryck 1,0 MPa
Avblåsningskapacitet 148 l/min*
Förpackning
Artikellista

Detaljerad information

Beskrivning

LK 514 MultiSafe är en höglyftande och mjuktätande säkerhetsventil för tappvatteninstallationer samt för värme-, återvinnings- och kylsystem med enbart termisk expansion. Ventilen får ej användas för ånga. Utloppsledningen är utrustad med klämringskoppling för enkel montering av spillrör.

Säkerhetsventilen monteras stående eller i horisontellt läge, det vill säga med ventilratten riktad uppåt eller rakt åt sidan. Vid horisontellt montage ska utloppet positioneras så att vattensäck inte kan bildas.

Utvändig gänga G ½” är utformad för LK Armaturs system med O-ringstätning där ventilen skruvas för hand till stopp och därefter med lämpligt verktyg ytterligare 0,5-1,5 varv till rätt position. Vid montage mot annan komponent tätas gängan på sedvanligt sätt.

Arbetstemperatur: Min. -15°C/Max. +90°C (+120°C kortvarigt)