LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

LKS2434624

LK Mottagarenhet 8 ICS.2 (NO)

LK Mottagarenhet 8 ICS.2 används tillsammans med LK Rumstermostat RF ICS.2 (trådlösa) eller LK Rumstermostat W ICS.2 (trådbundna). Till mottagarenheten kan 8 stycken LK Rumstermostat ICS.2 adresseras, trådförb...

LKS2434624

LK Mottagarenhet 8 ICS.2 (NO)

Artiklar

Artikel Bredd Höjd Djup Kommunikation Förpackning Artikellista
243 46 24 400 mm 120 mm 60 mm Trådlös/trådförbunden

243 46 24

Bredd 400 mm
Höjd 120 mm
Djup 60 mm
Kommunikation Trådlös/trådförbunden
Förpackning
Artikellista

Detaljerad information

Beskrivning

LK Mottagarenhet 8 ICS.2 används tillsammans med LK Rumstermostat RF ICS.2 (trådlösa) eller LK Rumstermostat W ICS.2 (trådbundna).

Till mottagarenheten kan 8 stycken LK Rumstermostat ICS.2 adresseras, trådförbundna eller trådlösa. Enheten kan styra upp till 12 st golvkretsar via LK Ställdon 24 V (NO).

Enheten har ett inbyggt 24h program för ventil- och pumpmotionering. Vidare är enheten försedd med två stycken potentialfria utgångar som vid behov används för start/ stopp av pump och värmekälla. För att start/ stopp av pump och värmekälla ska fungera i ett större system kan flera mottagarenheter kommunicera med varandra trådlöst.

Vidare är enheten försedd med 1 st ingång för temperatursänkning via en extern signal, t.ex. via GSM Switch. Enheten kan kompletteras med LK Webserver för styrning via mobil, platta eller dator. Systemet kan också kommunicera via Modbusprotokoll för anslutning till övergripande fastighetsautomation.

Från mottagarenhetens inbyggda USB-ingång kan golvvärmesystemet enkelt loggas för kontroll och felsökning.

ENDAST kompatibel med ICS.2-serien.

Video

Rumsreglering ICS.2