LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

21 mars, 2024

Mer hållbar VVS-bransch i årets hållbarhetsrapport

Hållbarhet är en central del av vår verksamhet och det återspeglas tydligt i årets hållbarhetsrapport.

Vi på LK har identifierat väsentliga hållbarhetsaspekter i sin värdekedja genom analys av omvärlden, intressenter och interna processer. Kontinuerliga granskningar, inklusive kund- och medarbetarundersökningar, säkerställer en ständigt förbättrad strategi.

"Hos LK är vi fast beslutna att göra verklig skillnad. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan och samtidigt leverera högkvalitativa produkter till våra kunder," säger Hans Bramevik, Hållbarhetschef på LK Systems.

Vi satsar även stort på EPD:er (miljövarudeklarationer) för att ge kunderna fullständig information om produkternas miljöpåverkan.

LK:s hållbarhetsrapport ger en omfattande inblick i organisationens arbete, mål och framsteg inom områden som miljö, personal, mänskliga rättigheter, antikorruption och sociala förhållanden. Med en stark tradition av innovation och hållbarhet är vi på LK redo att möta framtida utmaningar och fortsätta leverera smarta och hållbara lösningar till sina kunder.