LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

28 mars, 2024

Vi har nu 100 % fossilfri el i våra fastigheter

Från och med den 1 januari 2024 har vi bytt till 100 % fossilfri el i alla fastigheter som ägs av LK.

Genom att använda fossilfri el sänker vi vårt CO2-avtryck, vilket i sin tur hjälper oss i vårt hållbarhetsarbete. Vi får till exempel lägre värden på våra EPD:er. Vi letar ständigt efter nya områden där vi kan förbättra vår miljöpåverkan. Att sänka vårt CO2-avtryck är en viktig del av detta arbete, och vi är fast beslutna att göra skillnad.