LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

LK Pressverktyg

Pressverktyg

Komplett sortiment av pressmaskiner och pressbackar

Pressverktyg är ett komplett sortiment av pressmaskiner och pressbackar för våra kopplingar LK PressPex i Universalsortimentet och LK >B<Press. Pressmaskin Connect kan du enkelt koppla upp mot din mobil för att se maskinens status. LK Systems är anslutet till El-Kretsen för omhändertagande av uttjänta pressmaskiner och batterier.

Tillförlitlighet

Alla LK:s maskiner är hydrauliska, därför kan rätt presskraft kontrolleras. Detta är viktigt för att presskopplingarna ska fogas samman till avsedd profil. Pressbackarna ska i många fall utstå flera tons presstryck och är därför smidda alternativt fingodsgjutna. Profildelarna är högglanspolerade.

Miljö och arbetsmiljö

Alla batteridrivna pressmaskiner vi säljer är utrustade med batteri av den miljövänliga Li-ion -typen. Där så krävs är kapslingsklassen IP54 och självklart med CE-märkning. Det finns till och med pressverktyg där man måste arbeta gnistfritt.

LK Serviceverkstad erbjuder

  • Kalibrering
  • Service och reparationer av LK:s pressmaskiner
  • Bevakning och kallelse om årlig översyn av maskiner

Boka service

För att pressverktygen ska fungera bra i krävande arbetsmiljöer är det viktigt att de genomgår årlig service, likaså bör pressbackarna kontrolleras årligen.

LK Serviceverkstad i Gävle har specialistkompetens på pressverktyg.

Service och reparationer

Det är viktigt att pressverktygen genomgår årlig service för att de ska fungera bra i krävande arbetsmiljöer. Även pressbackarna bör kontrolleras årligen. Det ger säkra installationer. Vi har därför utvecklat en serviceverkstad specialiserad på just LK:s pressverktyg, med certifierade och erfarna servicetekniker. Med vår serviceverkstad tar vi ett helhetsansvar för Pressverktyg, vilket gör att du alltid får snabb och kunnig service.

Ergonomi

Att koppla rör kan vara ett tungt, monotont och obekvämt arbete. Våra maskiner har låg vikt, lägre än alla andra, för att förhindra belastningsskador. Presshuvudena är vridbara för bästa bekvämlighet.

Service

Pressverktyg ska tåla stora påfrestningar, i extrema fall 15000 pressningar per år. Service och underhåll är därför avgörande för fullgod och störningsfri funktion. Vi erbjuder både hög kompetens, tillgänglighet med jour, och uppföljning baserat på en databas med kallelse till återkommande service.

El-Kretsen

LK Systems är anslutet till El-Kretsen för omhändertagande av uttjänta pressmaskiner och batterier.