LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Golvvärme i uterum

Tidigare har ofta vattenburen golvvärme valts bort när man byggt uterum på grund av risk för sönderfrysning av golvvärmerören. Alternativen har varit att låta värmen vara igång året om, även under de kallaste månaderna då man inte använder uterummet, eller installera elektrisk golvvärme.

Njut av ditt uterum redan tidigt på våren och långt in på hösten

Nu finns det en enkel färdigbyggd lösning som ger dig möjlighet att kunna utnyttja husets vattenburna värmesystem.

Lösningen är LK Värmeväxlarpaket, med vilket man separerar golvvärmen från husets övriga värmesystem. Golvvärmesystemet kan då frostskyddas med glykol och på så vis kan du tryggt stänga av värmen utan risk för frysskador.

Uppbyggnad

LK Värmeväxlarpaket är en komplett färdigbyggd enhet bestående av värmeväxlare, cirkulationspump, manometer, expansionskärl, smutsfilter samt styrventil med självverkande termostat och kapillärrörsförbunden anliggningsgivare.

Styrventilen har inställbart Kv-värde och är på så vis anpassningsbar till anläggningens storlek. Växlarpaketet är byggt så att det passar att montera direkt mot värmekretsfördelaren. Paketet kan kopplas mot höger eller vänster sida av värmekretsfördelaren.

Till produkten

Växlarpaket för golvvärme

LK Värmeväxlarpaket är främst tänkt till glykolblandade golvvärmesystem som behövs skiljas från det övriga värmesystemet. Exempel på detta kan vara uterum vinterträdgårdar eller garage, dvs. utrymmen som man vintertid vill hålla en låg temperatur i alternativt kunna stänga av utan risk för sönderfrysning av golvvärmesystemet.

Växlarpaketet är också lämpligt till mindre snö-/ markvärmesystem, t.ex. en biluppställningsplats, ett gångstråk etc.