LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

B-Press kopplingar

B‑Press

Ett komplett presskopplingssystem för snabb och säker fogning av kopparrör

3 olika presskopplingssystem för kopparrör

Kopplingarna är framförallt avsedda för tappvatten, värme och kyla. Sortimentet omfattar alla vanligt förekommande detaljer såsom böjar, T-rör, genomföringar, övergångar, skarvmuffar, m.m.

B-Press kopplingar

LK B-Press

Sortimentet omfattar till exempel böjar, T-rör, genomföringar, övergångar och skarvmuffar. LK B-Presskopplingar är typgodkända och har muffade ändar med en invändig O-ring som tätar mot det instuckna röret. Kopplingens höga säkerhet fås genom ett långt instick av röret och muffens styrning samt pressning på båda sidor om O-ringen. Fogning med kopplingarna sker snabbt och enkelt med ett lättanvänt pressverktyg som finns både i nät- och batteriutförande.

Produktsortiment
B-Press Elförzinkat kopplingar

B-Press Elförzinkat

Sortimentet omfattar böjar, T-rör, övergångar, skarvmuffar med mera i dimensioner från 12 till 54 mm. Fogning med kopplingarna sker snabbt och enkelt med ett lättanvänt pressverktyg. Verktygen finns både i nät- och batteriutförande.

Produktsortiment
B-Press Gas koppling

B-Press Gas

Sortimentet är ett komplement till LK B-Press. Skillnaden mellan systemen är att B-Press Gas har en O-ring av HNBR-kvalitet som är resistent mot bl.a. petroleumbaserade gaser och vätskor. För att markera skillnaden är kopplingarna märkta "Gas" i gul färg.

LK B-Press Gas uppfyller de krav som Svenska Gasföreningen, ställer i Energigasnormen (EGN 01) som gäller för distributionssystem för naturgas, gasol i gasfas och biogas med högst 4 bars tryck. Tryckklassen är PN5, vid drifttemperaturer från -20 till +70 °C. Kopplingarna är testade enligt normen DVGW VP 614, vilket också framgår i det tyska godkännandet. Till den höga säkerheten bidrar ett långt insticksdjup med styrning på båda sidor om O-ringens vulst.

För montage används lättanvända pressverktyg som finns i ett flertal varianter, manuell såväl som elektriska med kabel- eller batteridrift.

Produktsortiment