LK Systems Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

FAQ Golvvärme

Nedan finner du svaren på de vanligaste frågorna gällande golvvärme och vad man bör tänka på om man funderar på att lägga golvvärme hemma. Finner du inte svar på just din fråga är du varmt välkommen att kontakta något av våra regionkontor.

Kategori

Kategori

Fungerar trägolv på golvvärme?

Ja, det fungerar alldeles utmärkt, dock är det vissa saker man bör beakta. Lägg aldrig ett för tjockt trägolv på golvvärmen (kontakta LK vid golvtjocklek över 25 mm). Trä ger en relativt bra isolering vilket gör att ett tjockt trägolv kräver högre vattentemperatur än ett tunnare trägolv.

"Golvbranschen" har i samarbete med bl.a. LK, givit ut en skrift om trägolv på golvvärme. Läs mer på Golvbranshens hemsida.

Golvvärme i oisolerade källargolv?

Golvvärme löser inga fuktproblem! Se därför till att källargolvet är torrt och fuktfritt innan renoveringen påbörjas. Om bygghöjden tillåter är det alltid bäst att isolera golvet för att undvika värmeförluster nedåt. Använd bara ”öppna” material som andas så att eventuell fukt inte stängs in i konstruktionen. Vid osäkerhet bör alltid en sakkunnig person kontaktas.

Går det att ”köra” golvvärmesystemet utan rumstermostater?

LK Golvvärmesystem går att köra utan rumstermostater, men för att optimera komfort och energiförbrukning så rekommenderar vi att man använder LKs rumsreglerutrustning.

Går det att lägga klinker på träbjälklag?

Ja, det går alldeles utmärkt!

I monteringsanvisningarna för våra olika förläggningssätt finner du utförlig information om vad som gäller vid val av olika typer av övergolv.

Hur länge håller rören?

PE-X-rör har använts i värme- och tappvattensystem sedan början av 70-talet. Normen kräver att rören ska klara en temperatur på 70 ºC och ett tryck på 6 bar under minst 50 år, utan att påverkas. LKs PE-X-rör är tillverkade med en mångfaldig säkerhet mot gällande krav.

Normal driftsdata på ett golvvärmesystem är betydligt lägre (temperatur 35 ºC och tryck 1 bar) än testkraven, vilket ytterligare ökar säkerhetsmarginalerna och därmed livslängden avsevärt mot gällande norm.

Videos

Hur stor yta och hur många meter kan jag lägga per golvvärmeslinga?

Det beror dels på vilket system som installeras och dels på effektbehovet i de rum där golvvärmen ska installeras. Nedanstående ”tumregler” förutsätter att effektbehovet inte överstiger 50 w/m2.

  • Golvvärmerör dim. 16 mm: Max längd för golvvärmeslingan är 90 m, vilket motsvarar 15 - 20 m2.
  • Golvvärmerör dim. 12 mm: Max längd för golvvärmeslingan är 70 m, vilket motsvarar ca 10 m2.

Hur tjock bör isoleringen vara?

  • I platta på mark bör isolertjockleken vara 200 - 300 mm.
  • I mellanbjälklag av betong bör isolertjockleken vara 30 - 50 mm.
  • I träbjälklag ska bjälklaget ”fullisoleras”.

För mer information om isolertjocklekar, se respektive förläggningssätts monteringsanvisning.

Kan jag lägga golvvärme i mitt badrum om jag har element i resten av huset?

I de fall fastigheten redan har ett vattenburet värmesystem med radiatorer (element) kan LK Golvvärme enkelt installeras i enstaka rum med hjälp av en mellanliggande shuntgrupp anpassad för mindre ytor.

Shuntgruppen har till uppgift att sänka temperaturen på radiatorvattnet så att golvytans temperatur inte blir för hög. LK har ett brett sortiment av shuntgrupper som är väl anpassade till olika ”uppvärmningsytor”.

  • LK Minishunt M60n för ytor upptill 60 m2
  • LK Minikretsventil RTB för ytor upptill 5 m2

Kan man installera golvvärme själv?

Om du är "normalt" händig så kan du själv utföra en hel del av momenten i golvvärmeinstallationen, dock bör inkoppling mot befintligt värmesystem utföras av fackman. All elektrisk installation (inkoppling av cirkulationspump, rumsreglering etc.) ska utföras av behörig elektriker.

Videos

Kan rören frysa sönder?

Ja, beakta alltid risk för sönderfrysning av rören. Om det finns risk för frysning ska glykolblandat vatten användas.

Visar 10 / 19