LK Markvärme

Ständigt is- och snöfria markytor blir verklighet med LK Markvärme. Systemet är lämpligt för såväl gator, torg, arenor och anläggningar, som parker, parkeringsytor och garageuppfarter.

Behovsanpassad drift

Systemet består av slingor med markvärmerör som är anslutna till markförlagda fördelare.

Markvärmesystemet innefattar utrustning för behovsstyrd drift. Driften styrs då av givare i marken som mäter temperatur och nederbörd och som sedan kopplar in markvärmen när den behövs.

Lång livslängd

Alla systemets komponenter är tillverkade i korrosionsfritt material, vilket ger lång livslängd och minimalt underhållsbehov.

Effektivt lågtemperatursystem

Tack vare att LK Markvärme är ett lågtemperatursystem kan du effektivt utnyttja spillvärme från olika processer eller fjärrvärmereturer.