LK Värmekretsfördelare RF

Direkt från paket till vägg utan lösa delar.

En ”installatörsdröm” var målet när vi utvecklade vår nya LK Värmekretsfördelare.

Resultatet – en fördelare utan lösa delar som du snabbt packar upp och monterar på väggen eller i skåpet.

Fördelar

  • Integrerade luftare samt avtappnings/påfyllnadsventiler, ingen extra
    montagetid krävs.

  • Enkelt och snabbt klickmontage av ställdon, ingen extra adapter behövs.

  • Exakt flöde ställs smidigt in med den verktygsfria injusteringen.

  • Inbyggda termometrar ger snabbt en överblick av värmen i systemet.

  • Fördelaren kan frostskyddas med glykol eller etanol.

  • Fördelarna finns också att beställa färdigmonterade i våra fördelarskåp VT-RF.

  • Egen tillverkning.